Alarko GYO’dan kar payı dağıtımı

Alarko GYO’dan kar payı dağıtımı

Vakıf Katılım

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

''Şirketimizin 2023 yılına ait finansal tablolarında yer alan 1.289.382.689 TL dönem karından, sermaye piyasası mevzuatı, şirket esas sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 16.100.000 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, yıl içinde yapılan 2.616.661 TL tutarındaki bağışlar eklenmiş 1.275.899.350 TL net dağıtılabilir dönem karının, 152.145.000 TL tutarındaki kısmının ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına, kar dağıtımının 7.245.000 TL tutarındaki kısmının nakit olarak, 144.900.000 TL tutarındaki kısmının ise sermayeye eklenmek suretiyle bedelsiz pay verilmesi şeklinde gerçekleştirilmesine, kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, nakit kar payı dağıtımına 3 Haziran 2024 tarihinde başlanmasına, bu önerimizin genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.''

  Hibya Haber Ajansı