Net Holding'ten SPK başvurusu

Net Holding'ten SPK başvurusu

Vakıf Katılım

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''SPK'nın 29.03.2024 tarih ve E-29833736-110.01-52055 sayılı yazısıyla elde tutma süresi 2023 yılı muhtelif tarihlerde dolan ve sermaye azaltımı yoluyla itfası ve/veya satış yoluyla elden çıkarılması için 31.03.2024 tarihine kadar ek süre verilen 18.033.149,28 TL tutarlı paylar için ikinci kez, 31.04.2024 tarihinde dolacak olan 2.080.029 TL ve 27.06.2024 tarihinde dolacak olan 200.000 TL tutarlı paylar için ilk kez olmak üzere toplam 20.313.178,28 TL tutarındaki paylara 30.06.2024 tarihine kadar ek süre verilmiş olup, şirketimizin geri alınan paylarının toplamı, toplantı tarihimiz itibarıyla 95.595.696,98 TL'dir. Şirketimizin 95.595.696,98 TL tutarındaki geri alınan paylar toplamı içerisinden, yukarıda belirtilen 20.313.178,28 TL tutarındaki paylara, 43.562.758,72 TL tutarındaki diğer geri alınan payların da ilave edilmesi suretiyle bulunan toplam 63.875.937 TL tutarındaki payların, 563.875.937 TL olan mevcut sermayemizin azaltılması suretiyle itfa edilerek, sermayemizin 500.000.000 TL'ye indirilmesine, sermaye azaltımı süreci içerisinde, payların tamamı için nitelikli yatırımcılardan blok olarak gelebilecek olası alım taleplerinin değerlendirilmesine, satış yapılarak payların elden çıkartılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) uygunluk görüşü alınmasına karar verilmiştir. SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 'fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı' başlıklı 19. maddesi ile SPK'nın İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı ilke kararı uyarınca 16.04.2024 itibariyle uygunluk görüşü alınmak üzere SPK'ya başvuru yapılmıştır.''

  Hibya Haber Ajansı