Torun Tower Ofis binasının satışı

Torun Tower Ofis binasının satışı

Vakıf Katılım

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafınan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Büyükdere Caddesi 141 Esentepe Şişli İstanbul adresinde bulunan ve tapunun İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy Mahallesi 2011 ada 7 parselde kayıtlı bulunan toplam 11.099,39 metrekare arsadaki bina ve tapuda kayıtlı olan ve olmayan tüm müştemilatları dahil, 6 bodrum katına ilave olarak 33 katlı ve böylece toplam 39 katlı 106.080 metrekare kullanım alanı bulunan ve halen Denizbank tarafından genel müdürlük binası olarak kullanılan şirketimize ait Torun Tower Ofis binasının Denizbank A.Ş'ye satışına ilişkin görüşmelere başlanmasına, Denizbank A.Ş tarafından şirketimize iletilen satın alma teklifinin geçerliliğinin ana hatlarıyla Denizbank A.Ş'nin BDDK'nın, İstanbul Valiliğinin ve Denizbank ana hissedarı ENBD'nin bankacılık otoritesi olan CBUAE'nin iznine bağlı kılındığı, belirtilen hususların gerçekleşmemesi halinde teklifin geçersiz olacağı dikkate alınarak, özel durumlar tebliğinin, 'içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi' hususunu düzenleyen madde 6'da yer alan hükümler uyarınca, satın alma teklifinde yer alan koşulların gerçekleştiği ve belirsizliğin ortadan kalktığı ana kadar bahse konu satış görüşmelerinin kamuya açıklanması hususunun ertelenmesine karar verilmiştir. 17.04.2024 tarihi itibariyle, Denizbank A.Ş, satın alma teklifindeki kısıtlayıcı unsurların sona erdiğini ve gerekli izinlerin alındığı hususunu şirketimize iletmiştir. Denizbank ile şirketimiz arasında, satın alma teklifindeki ticari koşullarda mutabakat sağlanmıştır.''
 

  Hibya Haber Ajansı